Darmowa wysyłka przy zamówieniu za 200zł!

Polityka prywatności

Administrator Danych

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem serwisu jest sklep internetowy o nazwie Biżuteria z kamieni Joanna Lewandowska pod adresem ul. Akacjowa 3, 83-031 Różyny (dalej: „Administrator”).  Email: kontakt@bizuteriazkamieni.com

Jako administrator danych pragniemy poinformować w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także poinformować w jaki sposób chronimy Twoją prywatność.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO) w następujących celach

 • Realizacji usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej tj. sprzedaży biżuterii i przyjmowania zamówień indywidualnych (art. 6 ust 1 lit b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń, liczonych od chwili usunięcia konta w serwisie lub zrealizowania usługi. Podanie danych jest konieczne celem rejestracji konta i/lubi realizacji usługi.
 • Realizacji ciążących na nas obowiązkach prawnych, w szczególności podatkowych i skarbowych
  (art. 6 ust. 1 lit c RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji ciążących obowiązków prawnych.
 • Ochrony i egzekucji naszych roszczeń, co stanowi nasz prawnie usprawiedliwiony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ich wygaśnięcia.
 • Udzielenia odpowiedzi na pytania zadane drogą email lub telefonicznie co stanowi nasz prawnie usprawiedliwiony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne jednakże konieczne celem udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.
 • Marketingu i promocji produktów co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1
  lit. f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu. Podanie danych jest dobrowolne jednakże konieczne celem otrzymywania newslettera.
 • Zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony poprzez wykorzystywanie plików cookies (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Cookies mogą zostać zablokowane przez użytkownika za pośrednictwem przeglądarki. Brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies może skutkować niepełnym i niepoprawnym działaniem strony internetowej, jednakże korzystanie ze strony będzie nadal możliwe.

Jeżeli jesteś naszym kontrahentem dodatkowo, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach

 • Realizacji zawartej umowy, oraz ochrony naszych roszczeń (art. 6 ust.1 lit b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia umowy lub wygaśnięcia roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy.
 • Weryfikacji Twojej tożsamości w publicznych rejestrach i kontaktowania się w sprawach dotyczących  wykonania Umowy jako naszych  prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit b i f RODO).

Komu udostępniamy dane?

 • Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom na podstawie zawartych umów powierzenia danych, w szczególności dostawcom usług IT / hostingowych, usług marketingowych, płatności a także osobom przez nas upoważnionym tj. pracownikom i współpracownikom.
 • Zewnętrznym administratorom danych, np. radcy prawni i adwokaci, operatorzy pocztowi, dostawcy usług płatniczych.

Jakie przysługują Ci prawa?

 • Prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia),
 • Prawo do sprostowania danych osobowych, w tym ich poprawianie (art. 16 Rozporządzenia),
 • Prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem
  (art. 17 RODO),
 • Prawa do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 • Prawo do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora  (art. 20 RODO)
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora (art. 21 RODO)
 • W przypadku uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jakie informacje zbieramy za pomocą cookies?

Za pośrednictwem cookies zbieramy informacje dotyczące:

 • adresu IP urządzenia z którego korzysta użytkownik
 • typu urządzenia
 • czasu przebywania na stronie
 • podjętych  czynnościach na stronie
 • lokalizacji z której dokonywane jest połączenie
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest posty